Responsibilidade Social Empresarial

QUÉ É A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL?

1. Xurdimento da RSE.

2. O papel da RSE na sustentabilidade empresarial:

3. A definición dos valores da empresa.

4. A estratexia de RSE

5. As partes interesadas (stakeholders)

6. Os aspectos económicos, ambientais e sociais da RSE.

7. O establecemento dun sistema de indicadores de RSE.

8. A divulgación da RSE: a memoria de sostibilidade.

A RSE EN EXTERNOR

En Externor queremos queo noso valor se fundamente sobre unha estratexia que inclúa a responsabilidade social empresarial, levando a cabo unha xestión financeira responsable, cunhas políticas socio-laborais que nos fagan destacar dentro do sector e que nos permitan incorporar ao noso persoal ás persoas mellor cualificadas, e, por último, con actuacións que minimicen o impacto ambiental que poidamos causar ao noso entorno.

Para conseguir todo isto, faremos nos vindeiros meses un diagnóstico da situación da nosa empresa en materia de RSE, que nos permita establecer un plan de actuacións que será executado e avaliado para comprobar a súa eficacia.

Por último, comunicaremos os resultados que obteñamos aos nosos grupos de interese, a través dunha memoria de sustentabilidade.

NOTICIAS

20/11/2010 ECONOTICIAS

No ano 2020, o 20% do consumo de enerxía primaria deberá ser de orixe renovable

Este é un dos compromisos que Sergio López, vocal asesor da Secretaría Xeral do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, presentou no Seminario Enerxía eólica: ¿Horizonte sen límite?, organizado polo Consello Social da Universidade Politécnica de Madrid. Con este seminario, a UPM mostra a súa longa tradición de traballo en temas enerxéticos nos que o seu Consello Social implícase a través da organización destas plataformas ou foros que serven de debate para atopar respostas e contribuír ao desenvolvemento destas enerxías, subliñou Uceda.

Nesta liña, José María Martínez-Val, director do Seminario, explicou o espectacular desenvolvemento destas enerxías en España, xa que se superaron os 12.000 MW instalados ata a data e, estímase que a finais de 2010 alcancen os 20.000 MW. Por iso, puntualizó Martínez-Val, a enerxía eólica constitúe un "verdadeiro ciclo de negocio".

Situación actual e compromisos

A enerxía eólica é un dos alicerces básicos do noso sistema eléctrico, explicou Sergio López, vocal asesor da Secretaría Xeral do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, así como un sector que xera moito emprego e xa que logo, de positivo impacto na economía española.

O compromiso a curto prazo que ten o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio é que no ano 2010, o 12,1% do consumo de enerxía primaria deberá ser de orixe renovable e, que no 2020 supere o 20%. Para iso, desenvolverán accións dirixidas a fomentar o aforro e a eficiencia, ademais de intensificar o apoio ás enerxías renovables.

Na súa intervención, Sergio López referiuse a España como un país que "construíu unha sólida industria, presente nos cinco continentes" e que aposta pola loita contra o cambio climático e polo aumento do investimento en I D i, que se atopa por encima da media da Unión Europea

BUZÓN DE PARTICIPACIÓN